info@felt.rsTel: +381 (0)22 430 550

NN RAZVODNI BLOKOVI

Proizvodimo niskonaponske razvodne blokove 0,4kV za distribuciju električne energije u trafostanicama. U ponudi imamo dva tipa koja su tipski ispitana i atestirana: