info@felt.rs
Tel: +381 (0)22 430 550
FELT DOO

Tehnički kapaciteti

VOZILA

Teretna vozila
Polu-teretna vozila
Vozila sa hidrauličnim dizalicama
Vozila sa hidrauličnim korpama
Putnička vozila

MERNA OPREMA

Merni instrument za kompletno ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija i instalacija uzemljenja
Merni instrument za ispitivanje dielektrične čvrstoće trafo-ulja
Merni instrument za ispitivanje otpornosti električne izolacije elektroenergetske opreme
Merni instrument za ispitivanje parametara kvaliteta električne energije
Termografska (termovizijaska) kamera

OSTALO

Kompletno opremljena elektro radionica za šemiranje razvodnih ormana
Kompletno opremljena mašinsko-bravarska radionica za proizvodnju stubnih trafostanica, čelično-rešetkastih stubova, konzola i stubova javnog osvetljenja
Kancelarijski prostor
Magacinski prostor
FELT DOO Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram