info@felt.rs
Tel: +381 (0)22 430 550
FELT DOO

ČELIČNO - REŠETKASTI STUBOVI (ČRS)

"FELT" proizvodi i ugrađuje tipske čelično-rešetkaste stubove ČRS za vazdušne (nadzemne) vodove-mreže NN, MV i DV naponskih nivoa od 0,4kV do 35kV, u skladu sa zahtevom Investitora ili prema projektno-tehničkoj dokumentaciji.

Stubovi se mogu antikorozivno zaštititi postupkom toplog cinkovanja ili farbanjem, u zavisnosti od zahteva Investitora.
FELT DOO Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram