info@felt.rs
Tel: +381 (0)22 430 550
FELT DOO

Usluge

Projektovanje, izvođenje radova i puštanje u rad:

Stubnih trafostanica STS naponskog nivoa od 0,4kV do 20kV
Montažno-betonskih trafostanica MBTS naponskog nivoa od 0,4kV do 20kV
Zidanih trafostanica ZTS i UZTS naponskog nivoa od 0,4kV do 20kV
Vazdušnih NN i SN vodova 0,4kV-35kV
Kablovskih NN i SN vodova 0,4kV-35kV
Javnog i dekorativnog osvetljenja
Elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija
Gromobranskih instalacija
Sistema za kompenzaciju reaktivne energije
Usluge revizije i remonta trafostanica
Usluge stručnog nadzora
Usluge ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija sa izdavanjem stručnog nalaza (atesta)
Iznajmljivanje hidraulične auto-dizalice (do 5t)
Iznajmljivanje hidraulične auto-platforme (korpe) za rad na visini (do 14m)
Iznajmljivanje hidraulične auto-platforme (korpe) za rad na visini (do 11m)
Usluge mašinskog podbušivanja
FELT DOO Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram