info@felt.rs
Tel: +381 (0)22 430 550
FELT DOO

Dobrodošli

Dobrodošli na sajt kompanije "FELT". Na sajtu ćete pronaći sve informacije vezano za naš delokrug rada i poslova kojima se bavimo.

Delatnosti

Projektovanje i izvodjenje
elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata,proizvodnja stubnih trafostanica, čelično-rešetkastih stubova, stubova javnog osvetljenja...

Kadrovi

Visokoobrazovani stručni kadar, kvalifikovani radnici, stalni razvoj i usavršavanje zaposlenih, sertifikati i licence za delatnosti koje obavljamo.

Kvalitet

Stalni korisnici usluga i proizvoda "FELT"-a garancija su kvaliteta i uspešne saradnje!
"FELT" d.o.o. iz Rume, osnovano je 1996.god.
Osnivač i vlasnik firme je Bratislav Filipović.
Osnovna delatnost preduzeća je projektovanje i izvođenje elektroinstalaterskih, elektromontažnih i telekomunikacionih radova, kao i proizvodnja stubnih trafostanica, čelično-rešetkastih stubova, stubova javnog osvetljenja, NN distributivnih blokova za trafostanice i razvodnih elektro ormana.

Tehnički kapaciteti

Vozila(teretna vozila, polu-teretna vozila, vozila sa hidrauličnim dizalicama, vozila sa hidrauličnim korpama, putnička vozila), merna oprema...
VIŠE..

Usluge

Projektovanje, izvođenje radova i puštanje u rad: stubnih trafostanica STS naponskog nivoa od 0,4kV do 20kV, montažno-betonskih trafostanica MBTS naponskog nivoa od 0,4kV do 20kV...
VIŠE..

Proizvodnja

Stubne transformatorske stanice (STS), NN razvodni blokovi, čelično-rešetkasti stubovi (ČRS), konzole, razvodni elektro ormani, sistemi kompenzacije reaktivne energije...
VIŠE..

Kontakt

Srbija, Ruma 22400, Kraljevačka 48b

tel +381 (0)22 430 550

fax +381 (0)22 433 560
VIŠE..

Reference

Referenc liste

Referentna lista – elektroenergetski objekti
Referentna lista – električne instalacije
Referentna lista – javno osvetljenje
VIŠE..

Aktuelno

U ovoj sekciji možete pratiti objekte(radove) koji su trenutno u toku...
VIŠE..
FELT DOO Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram